Niečo o mne

Moje meno je Amália Piegerová. Pochádzam z Košíc. Boh sa mi dal spoznať v roku 2010 na KECY campe, kde som zažila veľmi hlboké stretnutie s Ním a následne som začala navštevovať evanjelický zbor Košice. 

Prvé roky ma Boh učil ľúbiť Jeho Slovo a tráviť čas v Ježišovej prítomnosti ako môjho priateľa. 

Ako som v poznaní Boha rástla, začala som slúžiť vo chválach už na gymnáziu vrámci kostolov a neskôr na mládeži a nedeľných stretnutiach. 

V roku 2015 som začala navštevovať Naše Spoločenstvo pod vedením manželov Evinovcov. 

Na prorocký tréning ku prorokyni Tyane Boyey som sa prihlásila v roku 2017. Ten trval rok a pol. Učila som sa vnímať slová poznania, múdrosti a taktiež prorokovať. Nasledujúce 3 roky som jej pomáhala v tejto službe a odpovedala na modlitebné prosby ľudí z celého sveta.